Schreftlech Schäfferotserklärung

Publié le

Am 1. Gemengerot vun der neier Mandatsperiod huet  de Buergermeeschter a senger Usproch d’Schäfferotserklärung virgestallt. Am Sënn vun méi Transparenz géifen mir als déi gréng vun Luerenzweiler et gutt  fannen, wann des Erklärung um Internetsite vun der Gemeng erëm ze fannen wier. Dees weideren géifen mir gären als Conseiljeen vun der Oppositioun des Erklärung schrëftlech kréien.

Am Gemengerot vum ... ass dest allerdengs vum Buergermeeschter refuseiert ginn. Mir bedaueren et dat Majoritéit vun "Är Leit" net op ass fir mei Transparenz an Gemengepolitik ze brengen.